Makaleler
AŞKÎ MUSTAFA EFENDİ’NİN HAYATI ESERLERİ VE SÂKÎNÂME MESNEVÎSİ

 

ÖZET
Bu makale XIX. yüzyıldaki Mevlevî şairlerin son temsilcilerinden biri olan Aşkî Mustafa Efendi’nin hayatıyla ilgili var olan malumatı ve yeni birtakım bilgileri ihtiva etmektedir. Aşkî’nin manzum ve mensur eserleri yeniden tasnif edilerek tam bir listesi oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca hakkında henüz bir inceleme yapılmamış ve XIX. yüzyılın tasavvufî sâkînâmelerin iyi bir örneği olan Sâkînâme mesnevisinin neşrine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aşkî, Sâkînâme, Mesnevî, Edebiyat, Biyografi.

THE LİFE AND WORKS OF AŞKİ MUSTAFA EFENDİ AND SAKİNAME MASNAWİ
ABSTRACT
This article includes detailed information about ‘Aski Mustafa Efendi’ who was one of the last Mavlawi poets of the nineteenth century, and some new knowledge of the area. We have tried to reclassify his poetic and prose writings and to list them. In addition, we have found a new and unstudied mystic sakiname “Sakiname Masnawi” which, we think, is a good example among the other works in its century.
Key Words: Aşkî, Sakiname, Masnawi, Literature, Biography.
 

KÜNYE:
Baş
, Mehmet Şamil, Aşkî Mustafa Efendi’nin Hayatı Eserleri Ve Sâkînâme Mesnevîsi” Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 2012, S. 35, ss.249-280.

 
Bu yazı "1350" defa görüntülenmiştir.
"Makaleler" bölümdeki diğer yazılar :
Yorum yazabilirsiniz :